CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG - CHÍNH SÁCH MÔI TRƯỜNG

Công ty TNHH OM Chemical là công ty chuyên thiết kế, sản xuất sản phẩm PolyUrethane (PU), tất cả công nhân viên trong toàn công ty cùng tham gia xây dựng, duy trì và cải tiến liên tục HTQL chất lượng và HTQL môi trường nhằm tạo ra những sản phẩm có chất lượng tốt, phù hợp với yêu cầu của khách hàng, đồng thời cùng chung tay bảo vệ môi trường.