Thư ngỏ

THÔNG ĐIỆP TỪ GIÁM ĐỐC

Công ty TNHH OM Chemical (OMC) được đầu tư bởi 100% vốn của Nhật Bản. Từ lúc thành lập OMC luôn duy trì là nhà tiên phong về kỹ thuật và chất lượng nhựa PU, không ngừng nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng đối với sản phẩm và dịch vụ của công ty. Không những tạo ra giá trị đối với khách hàng mà OMC còn tạo ra giá trị kinh tế, giá trị xã hội, giá trị môi trường để tạo nên một sự phát triển bền vững.

Một sản phẩm đáng tin cậy phải được tạo ra từ những người được tin tưởng. Từ cách nghĩ này, OMC xây dựng một tổ chức có năng lực kết nối thông tin mật thiết với khách hàng,  từ đó nỗ lực tạo ra sản phẩm khiến khách hàng hài lòng khi sử dụng.

OMC luôn mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ và đồng hành từ quý Khác hàng.

Thông tin Công ty OMC

Tổng diện tích 6.207 m2
Diện tích nhà xưởng 800 m2
Tổng vốn đầu tư 38.59 tỷ đồng
Liên hệ với OMC
Vui lòng gọi số điện thoại OMC (+84) 34.7105.636 (日本語とベトナム語)
Hoặc gửi email Online 24/7

sy.tuan@om-chemical.com (日本語とベトナム語)